2020/10/26

Sala de Estudio

Se restablecen la mayoría de los servicios habituales de la biblioteca municipal adaptados a la nueva situación por lo que SERÁ NECESARIO MANTENER LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No acceder a la biblioteca si se tienen síntomas de Covid-19 (fiebre +37º, dificultades respiratorias, tos, dolor de garganta,…)

Es obligatorio  utilizar GEL HIDROALCOHÓLICO AL ENTRAR a la biblioteca.

También es OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA CUBRIENDO NARIZ Y BOCA para todos los usuarios y usuarias a partir de 6 años. La mascarilla deberá utilizarse EN TODO MOMENTO mientras se permanezca en las instalaciones aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

Con el fin de no sobrepasar los aforos permitidos, ANTES DE ACCEDER a cualquiera de los servicios es necesario PREGUNTAR EN EL MOSTRADOR DE INFORMACIÓN y esperar confirmación 

LOS LIBROS que se entreguen al finalizar el periodo de préstamo se depositarán en una caja donde PERMANECERÁN EN CUARENTENA durante una semana antes de realizar la devolución en el sistema para volver a estar disponibles. Por este motivo, PUEDEN APARECER MENSAJES DE ERROR AL UTILIZAR EL CATÁLOGO ON-LINE para realizar renovaciones, peticiones de préstamo,… por lo que recomendamos ponerse en contacto con la biblioteca para poder resolverlo. 

Con el fin de MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS PERSONAS que accedan a la biblioteca, SOLO PODRÁN UTILIZARSE LOS PUESTOS DE LECTURA Y ORDENADORES HABILITADOS PARA SU USO por lo que no deben moverse las mesas, juntar sillas,... En las zonas de circulación, estanterías de libros y DVDs, los usuarios y usuarias serán responsables de mantener la distancia interpersonal, evitando coincidir a menos de 1,5 metros. El aforo máximo en la zona de adultos es de 22 personas, de las cuales, 19 corresponden a puestos de lectura y hemeroteca, 1 para utilización del ordenador, 1 para la circulación por la zona de estanterías y 1 para la atención en el mostrador 

En la SALA JUVENIL podrán utilizarse los PUESTOS DE LECTURA y los ORDENADORES de uso público SEÑALIZADOS. El aforo máximo de esta sala es de 6 personas de los cuales, 4 corresponden a puestos de lectura, 1 a uso de ordenador y 1 a circulación por zona de estanterías

La SALA INFANTIL - BEBETECA podrá utilizarse SOLO PARA PRÉSTAMO DE LIBROS. Los menores deberán acceder a la sala acompañados de una persona adulta. El aforo máximo de esta sala es de 3 personas.

Ante la imposibilidad de garantizar la limpieza de cada puesto de lectura u ordenador existe material desinfectante a disposición de las personas que deseen limpiarlo antes de utilizarlo. 

El servicio de escáner queda temporalmente fuera de servicio. 

Ikasgela

Liburutegiko ohiko zerbitzurik gehienak lehengoratuko dira, baina egoera berrira moldatuta, hortaz, HONAKO SEGURTASUN NEURRI HAUEK BETE BEHARKO DIRA: 

Ez etorri liburutegira Covid-19aren sintomekin (37ºtik gorako sukarra, arnasa hartzeko zailtasuna, eztula, eztarriko mina,…) 

6 urtetik gorako erabiltzaileek DERRIGORREZ ERABILI BEHAR DUTE MASKARA, SUDURRA ETA AHOA ESTALIZ. Instalazioetan dauden artean une oro erabili beharko dute maskara, pertsonen artean 1,5 metroko tartea badago ere. 

Derrigorrezkoa da, halaber, GEL HIDROALKOHOLIKOA erabiltzea liburutegira SARTZEAN.

Baimendutako edukierak ez gainditzeko, edozein zerbitzutara SARTU BAINO LEHEN, INFORMAZIOKO MAHAIAN GALDETU behar da eta baimena itxaron beharko da. 

Mailegu aldia amaitzean itzultzen diren LIBURUAK kutxa batean utziko dira, non astebeteko BERROGEIALDIAN EGONGO baitira sistemara bueltatu baino lehen, berriro jartzeko eskuragarri. ON-LINE KATALOGOA ERABILTZEAN ERRORE-MEZUAK AGER DAITEZKE, maileguak berriztatu edo eskatzean, horregatik gomendatzen dizuegu liburutegiarekin jartzeko harremanetan arazoa konpontze aldera. 

Liburutegira sartzen diren PERTSONEN ARTEKO SEGURTASUN TARTEA GORDETZEKO asmoz, ERABILTZEKO GAITUTA DAUDEN IRAKURKETA-POSTUAK ETA ORDENAGAILUAK BAINO EZIN IZANGO DIRA ERABILI, hortaz, mahaiak ezin izango dira mugitu edo aulkiak elkartu. Jendea dabilen guneetan eta liburuen eta DVD-en apalategietan erabiltzaileak eurek izango dira pertsonen arteko tartea gordetzeko arduradunak, ekindin egingo dutelarik 1,5 metroko tartea baino gutxiagokoan topo egitea. Helduen guneko gehienezko edukiera 22 pertsonakoa da, horietatik 19 irakurketa postuetan eta hemerotekan egoteko, 1 ordenagailua erabiltzeko, 1 apalategien gunetik ibiltzeko eta 1 mostradorean arreta jasotzeko. 

GAZTEEN ARETOAri dagokionean, SEINALEZTATURITAKO IRAKURKETA-POSTUAK ETA ORDENAGAILUAK erabili ahal izango dira. Areto horren gehienezko edukiera 6 pertsonakoa da, honela banatuko direlarik: 4 irakurketa-postuetan, 1 ordenagailua erabiltzen eta 1 apalategietatik ibiltzen. 

UMEEN ARETOA-HAURTXOTEKA LIBURUEN MAILEGURAKO BAINO EZ da erabiliko. Umeek heldu batekin sartuko dira aretora. Areto honen gehienezko edukiera 3 pertsonakoa da. 

Ezin denez bermatu  postu bakoitza erabili baino lehen garbitu egingo dela, desinfektatzeko materiala dago bere irakurketa-postua edo ordenagailua erabili baino lehenago garbitu nahi duten erabiltzaileen esku, 

Eskaner zerbitzua, oraingoz, ez da eskainiko.

2020/06/23

Préstamo para el verano - Udarako mailegua

La biblioteca está abierta solo por la mañana, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

Por eso, queremos ponértelo fácil para que no te quedes sin lectura durante tus vacaciones:

Por una parte, ampliamos el plazo de préstamo y el número de libros que se pueden llevar.

A partir del día 22 de junio el plazo para la devolución de NOVELAS Y LIBROS INFANTILES (excepto novedades) se podrá ampliar hasta el día 14 de septiembre. Además puedes llevar en préstamo, con cada carné de socio, hasta 6 novelas y 6 libros infantiles.

Solo tienes que tener en cuenta que:

  • Si los libros están reservados por otros lectores el plazo seguirá siendo de 21 días. 
  • Cuando los lectores realicen las renovaciones por internet el plazo será también de 21 días. 
Si eres de los que prefiere leer en formato electrónico, o si te quedas sin lectura en mitad del verano, ya sabes que, estés donde estés, puedes seguir utilizando eliburutegia para descargarte algún libro. Solo necesitas tu número de usuario y contraseña de la biblioteca, una conexión a internet y un e-reader o smartphone.

Si prefieres seguir acudiendo a la biblioteca  recuerda que, aunque el horario cambia, no cerramos en todo el verano.

Liburutegiko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara

Hori dela eta, gauzak erraztu nahi dizkizugu, oporretan irakurtzeko libururik gabe gera ez zaitezen: 

Alde batetik, mailegu-epea eta eraman daitekeen liburu-kopurua handituko dugu: 

Ekainaren 22tik aurrera ELEBERRIAK ETA UMEENTZAKO LIBURUAK (nobedadeak izan ezik) itzultzeko epea irailaren 14ra arte luzatu daiteke. Gainera, bazkide-txartel bakoitzarekin, 6 eleberri eta umeentzako 6 libururaino eraman ditzakezu. 

Honakoa baino ez duzu kontuan izan behar
Beste irakurle batzuk erreserbatu badituzte liburuak, haien maileguak 21 egunekoa izaten jarraituko du. 
Irakurleek Internet bidez egiten dituztenean mailegu-berriztapena, epea 21 egunekoa izango da. 

Liburu digitalak irakurtzea nahiago baduzu edo udan zehar libururik gabe aurkitzen bazara, badakizu, eliburutegia erabiltzeko aukera daukazula. Berdin da noiz edo non zauden, liburutegiko bazkide zenbakia eta pasahitza, interneteko konexioa eta erreader edo smartphone bat baino ez duzu behar. 

Nahiago baduzu liburutegira joaten jarraitu  gogoratu ordutegia aldatzen bada ere, ez dugula ixten uda guztian.

2020/06/22

Nuevo folleto de novedades - Nobedadeen liburuxka berria


Nuevo folleto de novedades disponible en la biblioteca.
(haz click sobre la imagen para ver más)

Azken eskurapenak biltzen dituen liburuxka eskuragarri liburutegian.
(egin klik irudiaren gainean gehiago ikusteko)

2020/06/15

Puedes escoger tú mismo los libros - Zuk zeuk aukeratu ditzakezu liburuak

Pedimos tu colaboración para que La biblioteca sea un lugar seguro.

Zure laguntza eskatzen dizugu liburutegia toki segurua izan dezan. 


Permitido: Acceso libre a las estanterías

                         Préstamo interbibliotecario

                         Uso del PC para imprimir (30’)

No permitido: Permanecer en las salas

 

Baimenduta: Apalategietan liburuak aukeratzea

                      Liburutegien arteko mailegua

                      PC erabiltzea inprimatzeko (30’)

Ez baimenduta: Aretoetan geratzeaEs obligatorio el uso de mascarilla y lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar.

Nahitaezkoa da maskara erabiltzea  eta sartu baino lehen, eskuak garbitzea gel hidroalkoholikoarekin. 

 

En el mostrador, cuando miras en las estanterías,… mantén  la distancia de seguridad con otras personas.

Mostradorean, apalategietan begiratzen duzunean…  segurtasun tartea gorde beste pertsonekiko.


Tendrás que venir solo (excepto las personas dependientes). Los menores de 14 años vendrán acompañados de un familiar.

Bakarrik etorri beharko duzu (mendeko pertsonak izan ezik). 14 urtetik beherakoek senideren batekin etorri beharko dute. 

 Es posible utilizar un ordenador (30’) si necesitas imprimir algún documento (puedes reservar turno).

Dokumenturen bat inprimatu behar baduzu ordenagailu bat rabil dezakezu (30’)(Txanda erreserba dezakezu)

 

 


2020/05/29

REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA 1 DE JUNIO

REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA 1 DE JUNIO 
HORARIO: 9:00 - 14:00 H. 
SOLO PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES

La biblioteca es un lugar seguro.

El local ha sido limpiado y desinfectado y los libros de las estanterías no han sido manipulados por nadie durante el tiempo del confinamiento.

Por eso, pedimos tu colaboración para que siga siendo así.

Abrimos la biblioteca pero por el momento y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias:Tendrás que venir solo (excepto las personas dependientes). Los menores de 14 años vendrán acompañados de un familiarDebes venir con mascarilla, mantener la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas y lavarte las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar

Solo se podrán hacer préstamos y devoluciones

Devoluciones: encontrarás una caja en el mostrador en la que tendrás que poner los documentos que vas a devolver. Permanecerán ahí, en cuarentena, durante 14 días para garantizar su desinfección. 

Préstamos: no está permitido el acceso a los fondos así que tendrás que SOLICITAR PREVIAMENTE LOS LIBROS QUE QUIERES LLEVARTE.  

Puedes hacer tus peticiones por:
Teléfono: 94 486 34 20, 
Whatsap: 679 002 298,  
directamente desde el catálogo de la biblioteca.


Cómo elegir y pedir los libros, CDs o DVDs que quieres llevarte en préstamo:

  • Novedades de la biblioteca


Puedes consultar la página de novedades de la biblioteca (http://berriena-trapagaran.blogspot.com/) que se actualiza todos los meses con las portadas de los libros y resúmenes de argumentos. 

Cuando elijas los que quieres, envíanos un whatsapp, un email o llámanos por teléfono. Nosotras comprobaremos si está disponible y te avisaremos para que vengas a buscarlo.
  • Catálogo de las bibliotecas de la red
Desde tu movil o PC, puedes consultar el catálogo de la biblioteca en internet, https://www.liburubila.euskadi.eus/ seleccionando (Trapagaran en el desplegable) y hacer directamente la petición del documento que elijas.

  • Guías para utilizar el catálogo
Si nunca has utilizado el catálogo, hemos preparado una pequeña guía visual con versiones para PC y para móvil con todos los pasos que tienes que seguir. Puedes recogerla en la biblioteca o consultarla en la web:
  
  
                   Guía | Móvil Castellano                     

              Guía | PC Castellano

  • eLiburutegia


Si lo que buscas son libros electrónicos o cine on-line, puedes seguir utilizando eLiburutegia (http://www.eliburutegia.euskadi.eus/). 

Ordenadores públicos

Por el momento, no se pueden usar los ordenadores pero si necesitas imprimir apuntes la biblioteca prestará el servicio de impresión bajo petición. 

Para ello, al igual que antes de la pandemia, será necesario ser socio de la biblioteca, estar registrado en el programa de gestión de uso de ordenadores públicos y disponer de saldo suficiente para el número de hojas que se desee imprimir. Por motivos de seguridad, no se dará cambio y este se acumulará a la cuenta del usuario.

Tendrías que enviarnos por email el archivo y, si no especificas lo contrario, se imprimirá a doble cara. Solo se admiten formatos DIN-A4. Cuando lo tengamos preparado, te avisaremos para que puedas pasar a recogerlo.

LIBURUTEGIA BERRIRO IREKIKO DA EKAINAREN 1EAN.


LIBURUTEGIA BERRIRO IREKIKO DA EKAINAREN 1EAN.
ORDUTEGIA: 9:00etatik 14:00etara. 
MAILEGUAK ETA ITZULKETAK BAINO EZ DIRA EGINGO


Liburutegia toki segurua da.

Lokala garbitu eta desinfektatu egin da eta apaletako liburuak ez ditu inork ukitu konfinamenduan zehar.

Horregatik laguntza eskatzen dizugu hala izaten jarrai dezan. 

Liburutegia irekiko dugu, baina oraingoz eta  Osasun-agintaritzaren gomendioei  jarraituzBakarrik etorri beharko duzu (mendeko pertsonak izan ezik). 14 urtetik beherakoek senideren batekin etorri beharko dute. 

Zatozenean, maskara erabili beharko duzu, 2 metroko segurtasun tartea gorde beste pertsonekiko eta sartu baino lehen, eskuak garbitu gel hidroalkoholikoarekin. 

Maileguak eta itzulketak baino ez dira egingo 

Itzulketak : kutxa bat aurkituko duzu mostradorean eta hantxe jarri beharko dituzu itzuliko dituzun agiriak. Hantxe egongo da, berrogeialdian, 14 egunez, desinfekzioa bermatzeko.  

Maileguak: ez dago baimenduta funtsen apaletara joatea, beraz, ALDEZ AURRETIK ESKATU beharko dituzu eraman nahi dituzun liburuak.  

Zure eskaerak 
Telefonoz: 944863420
Whatsappez 679 002298
E-mailez: info-liburutegia.trapagaran@bizkaia.org
edo zuzenean, liburutegiaren katalogora joaz egin ditzakezu


Nola aukeratu eta eskatu maileguan hartu nahi dituzun liburuak, CD-ak edo DVD-ak: 
  • Liburutegiaren nobedadeak
Liburutegiaren nobedadeen orria begiratu dezakezu (http://berriena-trapagaran.blogspot.com/), hilero eguneratzen baita liburuen azalekin eta argudioen laburpenekin.  Nahi dituzunak hautatu eta gero , bidal iezaguzu  whatsapp bat edo  email  bat edo telefonoz dei iezaguzu. Guk eskuragarri dagoen egiaztatuko dugu eta abisatu egingo dizugu bila etor zaitezen.  


  • Sareko liburutegien katalogoa begiratu dezakezu Interneten, 
https://www.liburubila.euskadi.eus/   Trapagaran aukeratuz menu zabalgarrian, bai PC batetik zein mugikor batetik eta zuzenean egin hautatzen duzun agiriaren eskaera. 


  • Katalogoa erabiltzeko gidak
Inoiz ez baduzu katalogoa erabili,  gida bisual txiki bat prestatu dugu PCrako eta mugikorrerako bertsioekin, jarraitu behar dituzun urrats guztiekin. Liburutegian har dezakezu edo gure webgunetik deskargatu. 
      Gida | Mugikorra  Euskeraz             
              
               Gida | PC Euskera

  • eLiburutegia


Bilatzen ari zarena liburu elektronikoak edo on-line zinema bada,  eLiburutegia (http://www.eliburutegia.euskadi.eus/) erabiltzen  jarrai dezakezu.


Ordenagailu publikoak

Oraingoz ordenagailuak ezin dira erabili, baina apunteak inprimatu behar badituzu, liburutegiak inprimaketa-zerbitzua emango dizu, aldez aurreko eskaera eginez gero.

Horretarako, pandemia baino lehen gertatzen zen bezala, liburutegiko bazkide izan beharko zara, ordenagailu publikoak erabiltzeko kudeaketa programan erregistratuta egon eta saldo nahikoa eduki inprimatu nahi duzun orri kopuruarentzat. Segurtasun arrazoiengatik, ez da kanbiorik itzuliko.  Diferentzia erabiltzailearen kontuan metatuko da.  

Inprimatu nahi duzun fitxategia emailez bidali beharko diguzu. DIN-A4 formatua baino ez da onartzen eta kontrakoa ez badiguzu adierazten orriko bi aldeetatik inprimatuko da.